Pendaftaran Calon Guru Sekolah Minggu

Barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku,
bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku.

Markus 9:37
* Wajib diisi

Pendidikan

Pekerjaan